Podmínky pro zařazení do SCM Západočeské oblasti v roce 2005


Podmínky byly schváleny na jednání trenérské rady SCM v Jesenici dne 2.10.2004. Zde byly také stanoveny podmínky pro zařazení do SCM :
     a) účastnit se akcí SCM dle plánu, v případě neúčasti se předem omluvit
     b) zúčastnit se běžeckých testů na dráze
     c) dodržovat stanovy SCM


Družstvo dorostu

Do družstva jsou zařazeni závodníci, kteří získali licenci "A". Závodníci s licencí "B" budou zařazeni pouze tehdy, pokud tuto licenci získali:
     a) ve vyšším, než oblastním žebříčku
     b) na vícedenních závodech v podskupině"A"
     c) na mistrovství ČR
Družstvo žáků

Do družstva jsou zařazeni závodníci, kteří získali licenci "A". Další závodníci budou zařazeni za těchto podmínek:
     a) získali licenci "B" ve vyšším, než oblastním žebříčku
     b) získali licenci "B" na vícedenních závodech v podskupině"A"
     c) rozhodnutím trenérské rady k doplnění družstva na min. 3 žáky v každé kategorii


Žáci splňující podmínku zisku licence "A" a výše uvedených bodu a) nebo b) byli zařazeni do družstva přednostně. Trenérská rada na základě výkonnosti a návrhu trenérů žáků může k 1.6.2005 u dalších zařazených žáků (dle bodu c) provést změny v družstvu tak, aby mohlo být jmenovitě nominováno družstvo "A" a "B" a po jednom náhradníkovi z každé kategorie pro podzimní soutředění a následnou účast na přeboru žákovských výběrů oblastí. Při závěrečné nominaci mohou být nominováni i žáci, kteří nebyli ve výběru zařazeni!

Jan (Raška) Michalec