Kritéria pro zařazení do SCM Západočeské oblasti v roce 2006Kritéria byla schválena na jednání trenérské rady SCM v Kašperských Horách dne 9.10.2005.


Družstvo dorostu

Do družstva jsou zařazeni závodníci, kteří získali licenci "A". a závodníci s licencí "B", kteří v roce 2006 závodí v kategoriích HD16-18. Sledovanými závodníky jsou vybraní žáci ročníku 1992, kteří v roce 2005 získali licenci "B" v kategorii HD14 v žebříčku "B". Tito se mohou při prokázané výkonnosti na základě návrhu trenérské rady (i jednotlivých členů) účastnit jednotlivých akcí SCM. Seznam členů SCM včetně sledovaných žáků je pro rok 2006 uveden na stránkách SCM.

Pro rok 2006 byly dále stanoveny podmínky pro zařazení do SCM :
    a) účastnit se vypsaných testů SCM dle plánu (dráha,tělocvična) - v případě neúčasti se předem omluvit
    b) v případě postupu se zúčastnit MČR na krátké trati(middle) a klasice, účast na MČR ve sprintu trenérská rada doporučuje
    c) vést tréninkový deník, po dohodě mezi osobním trenérem a trenérem SCM jej předkládat ke kontrole a konzultaci
    d) na konci každého tréninkového cyklu (4 týdny) zasílat trenérovi dorostu (M.Šilhavý) součty objemů tréninku :
     -počet naběhaných km, zvlášť sucho a lyže
     -počet běžeckých tréninků
     -součet časů při běžeckých tréninzích
     -ostatní tréninky -počet a čas (kolo,plavání,tělocvična)
    e) dodržovat stanovy SCM
Družstvo žáků

Družstvo žáků jmenuje trenérská rada pro přebory oblastních výběrů žáků. Širší nominace bude určena v červnu 2006 a zúžena počátkem září 2006. Trenérská rada na základě aktuální výkonnosti může nominovat i závodníka, který nebyl původně v širší nominaci!!!
Trenéři SCM zajišťují soustředění a testy žáků, přičemž velikonoční soustředění a testy na dráze jsou otevřeny pro všechny žáky oblasti, soustředění před přebory žákovských výběrů je určeno pro vybrané závodníky (zde může vedoucí sosutředění povolit účast i dalším žákům). Účastníci jednotlivých soustředění mohou obdržet příspěvek od SCM, konkrétní výši a další upřesnění (diferenciace dle výkonnosti a pod.) bude uvedena na pozvánce ke konkrétní akci.


Jan (Raška) Michalec