PLNĚNÍ LIMITU - podzim 2006

Datum : 7.10.2006 Místo : Plzeň Počasí : pod mrakem, tak akorát na běhání Kateg. Jméno oddíl ročník čas limit A limit B splněno 800 m D13 Kuberková Lucie LPM 94 2:58 3:20 3:35 A H13 Šlajs Daniel KRL 94 2:59 2:50 3:05 B D13 Chvalová Věra LPM 94 3:09 3:20 3:35 A H13 Hájek Lukáš PTK 94 3:10 2:50 3:05 ne H12 Mašek Ondřej BSO 95 3:11 3:05 3:20 B H11 Wimmer Ondřej MAS 96 3:11 - - H12 Vaško Jinda BSO 95 3:23 3:05 3:20 ne D11 Šiková Bára LPM 96 3:25 - - H11 Frank Jiří MAS 96 3:26 - - H13 Kolovský Martin LPM 94 3:29 2:50 3:05 ne D13 Doležalová Anna LPM 94 3:34 3:20 3:35 A D13 Kübelová Monika KRL 94 3:34 3:20 3:35 A D11 Šiková Karol. LPM 96 3:38 - - H10 Kovář Kamil BSO 97 3:52 - - D10 Svěcená Verunka LPM 97 4:17 - - 1500 m H14 Bursa Jakub LPM 93 5:39 5:40 6:05 A H14 Rubeš Martin LPM 93 5:43 5:40 6:05 B H14 Šulc Marek MAS 93 5:52 5:40 6:05 B H14 Vištejn Jiří KRL 93 6:05 5:40 6:05 B H14 Lhoták Luboš MAS 93 6:22 5:40 6:05 ne 3000 m H16 Švirák Ondřej BSO 91 10:36 10:50 11:40 A H16 Bína Martin MLA 91 11:04 10:50 11:40 B D18 Kuncová Eliška MLA 89 11:23 12:40 13:40 A,R H16 Kovář Tomáš BSO 91 11:31 10:50 11:40 B D17 Sedláčková Anna KRL 90 12:15 12:40 13:40 A D15 Brožová Eliška BSO 92 12:16 13:15 14:15 A D16 Uhlíková Tereza BSO 91 12:20 12:50 13:50 A D16 Beranová Bára BSO 91 12:23 12:50 13:50 A H15 Kolovský Frant. LPM 92 12:24 11:15 12:05 ne D16 Procházková M. BSO 91 12:25 12:50 13:50 A D16 Beranová Jana BSO 91 12:50 12:50 13:50 A D15 Urbánková Kačka ONO 92 13:29 13:15 14:15 B D15 Veselá Anna PTK 92 13:44 13:15 14:15 B D16 Hájková Monika PTK 91 13:51 12:50 13:50 ne H16 Vonášek Adam LPM 91 13:55 10:50 11:40 ne D18 Slavíková Ren. BSO 89 13:56 12:40 13:40 ne H16 Míka Tomáš LPM 91 14:20 10:50 11:40 ne 3000 m - ostatní D20 Sedláčková Old. KRL 87 12:14 H50 Michalec Jan MLA 57 11:29 5000 m 5000 m - ostatní H28 Rambousek Karel BSO 79 17:45 H19 Kunc Petr MLA 88 18:07 H43 Hájek Jiří PTK 64 20:12 H19 Kamaryt Tomáš PTK 88 21:02

VYSVĚTLIVKY

R splněn limit dorostenecké reprezentace ČR A splněn limit A ZSCM B splněn limit B ZSCM ne nesplněn žádný limit

LIMITY

800 m A B D 12 (r.1994) 3:30 3:45 D 13 (r.1993) 3:20 3:35 H 12 (r.1994) 3:05 3:20 H 13 (r.1993) 2:50 3:05 1500 m D 14 (r.1992) 6:40 7:10 H 14 (r.1992) 5:40 6:05 3000 m limit repre (byl pro rok 2006) D 15 (r.1991) 13:15 14:15 12:10 D 16 (r.1990) 12:50 13:50 12:00 D 17 (r.1989) 12:40 13:40 11:50 D 18 (r.1988) 12:40 13:40 11:40 H 15 (r.1991) 11:15 12:05 10:30 H 16 (r.1990) 10:50 11:40 10:15 5000 m H 17 (r.1989) 18:40 20:00 17:20 H 18 (r.1988) 18:15 19:30 17:00