Zápis z jednání trenérské rady SCM ZČO.

Den a místo konání : Horní Slavkov, v průběhu závodů “Cena Horního Slavkova”

protože se nepodařilo sladit jednotný termín pro všechny, byly

jednotlivé body byly probrány postupně s členy trenérské rady

Účast : za SCM - Frey st., Hanáková, Michalec, Pilař ml., Princl, Šilhavý

Projednávané body a závěry :

 1. Družstvo žáků pro podzimní přebory výběrů oblastí
 2. Za současné situace - výkonnost kategorií HD 12,14 a rozpočet SCM pro žactvo – trvá zatím původní návrhu vyslat na přebory 1 družstvo. V případě úspěšného výsledku opakované žádosti o podporu (dotaci) Plzeňského kraje vyšleme i družstvo “B”.

  Členové trenérské rady zašlou vedoucímu SCM návrhy 5 žáků (v pořadí) z každé kategorie H,D 12+14 tak, aby mohla být předběžná širší nominace po jarní části sezony 2006 uzavřena. V případě mimořádných výkonů na podzimních závodech může být nominován i jiný žák - nejmenovaný ve výběru.

  Jmenovitý výběr bude zveřejněn na stránkách SCM do 31.8.2006.

  Vedoucí SCM projedná do 31.8.2006 s oddílem SKV řešení situace, kdy žáci oddílu nejsou registrovaní u ČSOB.

 3. Informace z Komise talentované mládeže.
 4. Pro rok 2007 se ve vztahu k Nadaci OB připravují změny, které pro naši oblast budou mít dopad při žádosti přidělení grantu na rok 2007. Hlavní navrhovanou změnou jsou kritéria pro hodnocení oblasti vycházející z konkrétních výsledků členů SCM a jejich umístění v žebříčku “A” a mistrovstvích ČR, tedy finance budou přidělovány na dorost s licencí “A”. Současně se uvažuje o rozšíření věkové hranice členů SCM i na starší žáky.

  Na komisi byl i projednán návrh, který jsme dávali z naší oblasti, a to, aby část prostředků byla rozdělena stejným dílem na jednotlivá SCM tak, aby i menší a slabší SCM měla určité finance na zabezpečení a rozvoj výkonnosti členů.

 5. Plán akcí SCM do konce roku 2006.
 6. A)

  Soustředění dorostu v  Českém ráji se koná v termínu 15.-19.8. Bude zaměřeno na obecnou vytrvalost a regeneraci (část dorostu po závodech v Maďarsku, část mezi závody Valečov a Prázdniny..), v plánu je i práce s mapou v pískovcových terénech.

  K zabezpečení akce dosud není jasná účast 2. trenéra.

  B)

  Soustředění žáků před přebory kromě termínu není zatím přesně stanovené místo. Je možné soustředění směřovat opět do Jesenice na mapu z “áček”, kdy už zde v termínu soustředění bude volný chatový tábor (na mapě). Nová mapa u Sosně bude malá a z tohoto již osvědčeného místa je to na mapu z “áček” daleko.

  Návrhy na jiná místa (preferujeme členitý kamenitý terén) může poslat každý do konce srpna 2006.

  C)

  Účast a doprava na přebory žáků bude projednána v září.

 7. Změna smlouvy s Nadací OB.
 8. Proti původní smlouvě se závěrečná zpráva odevzdává k 15.10.2006. Důležitějším faktem je to, že součástí této zprávy bude přehled dosažených výsledků členů SCM v roce 2006 v žebříčku “A” (případně “B”), na mistrovstvích ČR a dosažený čas na dráze.

  5. Ukončení členství v SCM.

  Na návrh vedoucího SCM po vyhodnocení výsledků za jarní část sezóny 2006 odsouhlasila trenérská rada vyřadit z SCM následující členy –

  Čechura Tomáš - dlouhodobé zranění

  Veselý Vojtěch - dlouhodobá nemoc

  Hájková Monika - neběhá žebříček “A” ani “B”

  Spazierer - závodí sporadicky

  Meineltová Miroslava - ukončila činnost, závodí sporadicky

  Mundlová Michaela – ukončila činnost , nezávodí

 9. Akce roku 2007.

Jednotliví členové trenérské rady navrhnou akce na rok 2007 - místo, termín, účast – aby bylo dost podkladů pro plánování roku 2007.

6. Volby vedení SCM.

Protože na podzim končí funkční období vedení SCM, navrhl vedoucí SCM, aby každý zájemce o práci v SCM toto sdělil předem - konkrétně i co by zde chtěl dělat (trenér žáků nebo dorostu, vedoucí trenér žáků nebo dorostu, revizor, člen trenérské rady a pod.). Hlavním důvodem je to, aby se ušetřil čas při schůzi oblasti, která bude vedení SCM volit.

Jedná se jak o práci ve vedení SCM (volení), tak o práci trenérů. Pokud bude více zájemců, nezvolení zůstávají v SCM jako trenéři. Obdobně se to týká a zájmu o funkci vedoucího SCM, zde je prvním předpokladem, že bude zvolen do vedení SCM.

Součástí návrhu je i to, že ve vedení SCM může být i více osob z jednoho oddílu.

 

 

Zapsal : Jan Michalec

vedoucí SCM

 

příloha zápisu – širší výběr žáků pro přebor oblastních výběrů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k zápisu ze dne 6.7.2006

Na základě návrhů vedení SCM jsou uvedeni žáci s nejvyšším počtem bodů.

 

Širší výběr žáků (abecedně)

D12 - Doležalová LPM 9450

Kuberková LPM 9451

Kűbelová KRL 9452

Sklenářová MLA 9559

H12 -

Hájek PTK 9400

Kolovský LPM 9403

Mašek BSO 9501

Šlajz KRL 9403

Vaško BSO 9500

D14 - Brožová BSO 9250

Sklenářová MLA 9251

Tišerová KRL 9354

Urbánková ONO 9250

Veselá PTK 9252

H14 - Frey PTK 9200

Kamaryt PTK 9203

Kolovský LPM 9202

Šulc MAS 9300

Vištejn KRL 9305