Zápis z jednání trenérské rady SCM ZČO.

 

Den a místo konání :  2.9.2006, Kašperské Hory

Účast :                         Michalec, Pilař, Šilhavý

                  

     Projednávané body (dle předem zaslaného programu) a závěry :

 

 

1.      Družstvo žáků pro podzimní přebory výběrů oblastí

 

Bylo potvrzeno předchozí předběžné rozhodnutí o vyslání 1 družstva. Konečná nominace včetně jednoho náhradníka byla sdělené v neděli 3.9.2006 před vyhlášením výsledků závodu klasiky. U kategorie H14 bude jako náhradník nejlepší z trojice Kamaryt (PTK), Kolovský (LPM) a Šulc (MAS) podle výsledků závodů žebříčku „B“ ve dnech 9.-10.9.2006. Romana Kubínová (SKV) bude doregistrována – předběžně to má oddíl SKV připraveno, dojedná Michalec neprodleně.

Nominace je uvedena v příloze zápisu (strana 3).

 

 

2.      Soustředění nominovaných žáků

 

Bude se konat ve dnech 16.-17.9.2006 v Jesenici (Soseň). Využijeme i mapy a postavené kontroly z přeboru klubu JES, který tam v těchto dnech probíhá. Doprava na akci individuální, SCM zajistí a uhradí nocleh, večeři v sobotu a snídani v neděli. Za SCM účast přislíbili Michalec, Pilař a Hanáková. Večeři a snídani budeme vařit sami.

Pokud mimo nominovaných budou další zájemci z oddílů, nehradí SCM nic, stravu individuálně a noclehy lze hromadně nahlásit přes Michalce.

Neúčast na soustředění nominovaní je nutné sdělit nejpozději do 11.9.2006 (Michalec), konkrétní doplňující pokyny budou rozeslány na oddíly mailem 11.9.2006.

 

Neúčast na přeborech družstev je třeba nahlásit včas (ihned při zjištění, že jmenovaný nejede).

   

 

3.      Účast na přeborech žákovských výběrů

 

Přebory se konají u Dvora Králové nad Labem. Doprava osobními auty s odjezdem v sobotu 30.9.2006 ráno, bližší časové upřesnění a další pokyny budou sděleny včas jednotlivým účastníkům. Jako trenéři (a řidiči) účast přislíbili Michalec a Pilař. Ubytování v tělocvičně, SMC zajistí v sobotu večeři a v neděli snídani (případně malou svačinu dle možností nákupů).

 

 

4.      Testy na dráze

 

Vzhledem nabité termínovce podzimu je jedinou možností společných testů uspořádat je v sobotu 7.10.2006 před OŽ v Plzni od 09,00 hodin. Míra Šilhavý zjistí možnost volné dráhy v Plzni.  

 

 

 

5.      Další funkční období trenérské rady SCM

 

Platí vše, co bylo projednáno v Jesenici. Pro hladký průběh volby nového vedení je třeba do konce září sdělit jmenovitě, kdo má zájem o práci ve vedení SCM i při pomoci při akcích. Tato výzva již byla na oddíly rozesláno mailem.  

            

 

6.      Závěrečná zpráva pro Nadaci OB

 

Nástin zpracuje Michalec a nejpozději do OŽ v Plzni ji zašle (předá) ostatním členům trenérské rady k doplnění či připomínkám, tak, aby do 15.10.2006 byla zaslána na Nadaci OB.

Přítomni byli seznámeni s náklady na jednotlivé dosud proběhlé akce SCM.

 

 

 

 

 

                                                                                    Zapsal :  Jan Michalec

                                                                                                   vedoucí SCM

 

 

 

příloha zápisu – výběr žáků pro přebor oblastních výběrů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k zápisu ze dne 2.9.2006

 

        

 

 

Nominace žákovského výběru Západočeské oblasti  (abecedně) :

 

         D12     Kuberková  LPM  9451

                           Kubínová     SKV    

                                                    náhradník - Sklenářová  MLA  9559   

                                                                

         H12     Kolovský    LPM    9403

                     Šlajz            KRL    9403

                                                     náhradník - Vaško         BSO   9500

                                                               

         D14     Brožová      BSO    9250

                     Veselá         PTK    9252                                                   

                                                     náhradník - Urbánková  ONO  9250

                                                                                                                    

         H14     Frey            PTK   9200

                     Vištejn        KRL  9305

                                                    náhradník –  dle výsledků z NŽ z trojice

                                                                              Kamaryt       PTK   9203

                                                                              Kolovský       LPM  9202

                                                                              Šulc                MAS  9300