Kriteria členství v SCM ZČO pro rok 2007

 

     Trenérská rada SCM ZČO schválila internetovým hlasováním následující kriteria :



 

1. Vést tréninkový deník s doporučenými ukazateli dle vzoru BSO (na jejich stránkách).

 

2. V daných termínech zasílat trenérovi dorostu součty tréninkových cyklů (km běh, km lyže, ostatní aktivity,   

    čas  běž. tréninků).
    Při neplnění zasílání součtů pak na nejbližším soustředění závodník předloží tréninkový deník nebo součty  

    km po jednotlivých cyklech,  obojí podepsané trenérem.

 

3. Účastnit se vypsaných testů na dráze.

    V případě neúčasti se předem omluvit. Nejpozději do 2 týdnů po testech SCM odběhnout (nahradit) test

    na dráze s trenérem nebo na řádných závodech. Výsledek testu nebo závodu zaslat cestou trenéra.

 

4. Člen SCM má za povinnost běhat v roce 2007 minimálně žebříček "B".

 

5. Neplnění, případně nesplnění, povinností znamená, že závodník nebude podporován při účasti na akcích,

    tzn. že si hradí plnou výši nákladů na akci. Současně toto neplnění bude bráno do úvahy pro výběr na

    soustředění s omezeným počtem účastníků.

 

 

     Nedílnou součástí těchto kritérii jsou práva a povinnosti uvedené ve stanovách Západočeského

    sportovního centra mládeže (OB, LOB).

 

 

 

 

                                                                                 Za vedení SCM

                                                                                                             Jan Michalec v.r.