Zápis z jednání trenérské rady SCM ZČO.


Den a místo konání : 23.6.2007, Ostrov

Účast : Hanáková, Michalec, Pilař, Šilhavý

Projednávané body (dle předem zaslaného programu) a závěry :  1. Oznámení Pavla Princla – odstoupení z funkce zástupce vedoucího SCM a člena

trenérské rady


Na základě oznámení Pavla Princla bylo rozhodnuto :

  1. vedoucí SCM projedná věc osobně s předsedou ZCO Karlem Rambouskem a také s Pavlem Princlem,

  2. trenérská rada má názor, že by Pavel Princl neměl svoji činnost v SCM končit

  3. v případě, že dojde k ukončení působení P.Princla u SCM, na nejbližší schůzi oblasti

oddíly i členové trenérské rady mohou navrhnout doplnění členů trenérské rady (po projednání s navrhovanými), počet členů trenérské rady by byl i po odchodu P.Princla

dostatečný tak, aby nemusely být nové volby

  1. SCM nebude mít do nových voleb druhého statutárního zástupce, jediným tak zůstane

Jan Michalec

  1. případné změny (sídlo, razítko, výmaz statutára) zařídí vedoucí SCM  1. Výsledky členů SCM v jarní části sezóny včetně žáků (připadajících do úvahy pro

podzimní družstva)


Vedoucí SCM provedl krátké shrnutí dosažených výsledků dorostu. Z dosud proběhlých MČR získali dorostenci 8x licenci „A“ (někteří opakovaně), 1x 3.místo – noční MČR a na M ČR middle 4. místo 34s za medailí. V průběžném žebříčku „A“ s výjimkou K.Urbánkové všichni dorostenci jsou umístěni v pásmu obhajoby licence „A“, v žebříčku „B“ naopak kromě M.Bíny (průběžně 1. v H16B) není předpoklad zisku licence „A“.

U žáků v letošním roce jejich umístění ukazuje, že v současné době zaostávají za pásmem licence „A“, věkově mladší ve svých kategoriích dosahují srovnatelných výsledků se staršími. Na základě výkonnosti je jasné, že na přebory oblastních výběrů žáků letos vyšleme opět pouze jedno družstvo. Protože oblastní závody v podstatě končí počátkem září, budou sledovaným závodem pro nominaci jedna z etap závodů v Jesenici (bude včas oznámeno) a závody OŽ Plzeň. U kategorií HD14 bude v případě nejasností ještě přihlédnuto k výsledkům následujících závodů žebříčku „B“.  1. Letní soustředění dorostu


Vedoucí SCM sdělil, že proběhne podle plánu v týdnu po závodech v Jesenici jako regeneračně - mapové. Konkrétní místo bude oznámeno včas (Šumava nebo Slavkovský les). Při malém zájmu se soustředění nebude konat.Zapsal : Jan Michalec

vedoucí SCM

příloha zápisu


Informace o situaci dle bodů 1 a 3 zápisu


Pavel Princl končí svoji činnost v SCM. Za sebe i trenérskou radu děkuji za odvedenou práci a v případě zájmu uvítám jeho pomoc a posílení realizačního týmu při dalších akcích SCM.


Žádám členy trenérské rady o sdělení, kdo má zájem o zastupování SCM v Komisi talentované mládeže (předseda Zdenka Králová – SSU).


Soustředění dorostu se bude konat od pondělí 27.8. do čtvrtku 30.8.2007 v Kašperských Horách. Přihlášení budou kontaktováni přímo s dalšími informacemi a pokyny do 20.7.2007.Jan Michalec