P o z v á n k a

 

na soustředění  SCM Západočeské oblasti

24.-25.3. 2007 - Sklárna

 

Na základě plánu akcí pro rok 2007 se koná vstupní mapové a testovací soustředění SCM Západočeské oblasti. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlavní údaje o soustředění :

Místo konání   : škola v přírodě Sklárna

Datum konání : sobota 24.3.2007 – neděle 25.3.2007

Ubytování      :  ze soboty na neděli ve škole v přírodě, na postelích

Stravování      :  sobota oběd a večeře, neděle snídaně a oběd

Doprava         :  hromadně vlak (společná jízdenka-po dohodě zajistíme dopravu od vlaku a

                          zpět k vlaku), při dopravě auty naplnit na plný počet osob,

                          jízdné bude propláceno při předložení jízdenky, osobní auta 3,50 Kč/km cesta

                          tam a zpět                      

            

Rozdělení do skupin – skupina „A“   licence „A“

                                     skupina „B“   ostatní členové SCM

                                                  

Úhrada účastníků -

                                    skupina „A“   250,-Kč                                                    

                                    skupina „B“   350,-Kč

                                               

                                    zahrnuje nocleh, stravu, jízdné, mapy                                     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předpokládaný program :  sobota dopoledne - běžecký test na 3 km

                                                           odpoledne - okruhy na mapě, lehčí paměťák

                                                           večer – tělocvična (bude-li volno), teorie - volba postupů

                                               neděle dopoledne - vrstevnicová mapa

                                                            po obědě - balení, úklid, odjezd

 

mapové tréninky budou v prostoru mapy Poustky, stav 2000, 1:10000, ekv. 5 m

           (na vrstevnicovce je to stejně jedno)

 

Přihlášky zasílejte do neděle 4.března 2007 na adresu :

                                                            mail – michalcovi.tc@worldonline.cz  (preferuji)

                                                            poštou  Jan Michalec, Školní 1382, 347 01 Tachov

                                                                       

Platby :  pokud možno za celý oddíl souhrnně na účet SCM s uvedením zkratky oddílu

 

Informace k vybavení a času srazu obdrží každý účastník i jeho oddíl mailem.  

 

 

V Tachově dne 20.února 2007                                      

 

                                                                                                              

                                                                                                                    vedení SCM