Kriteria členství v SCM ZCO pro rok 2008

 

 

     Trenérská rada SCM ZCO schválila následující kriteria :1. Vést tréninkový deník s doporučenými ukazateli dle vzoru BSO (na jejich stránkách).

 

2. V daných termínech zasílat trenérovi dorostu součty tréninkových cyklů (km běh, km lyže, ostatní aktivity,  

    čas  běž. tréninků).
    Při neplnění zasílání součtů pak na nejbližším soustředění závodník předloží tréninkový deník nebo součty 

    km po jednotlivých cyklech,  obojí podepsané trenérem.

 

3. Účastnit se vypsaných testů na dráze.

    V případě neúčasti se předem omluvit. Nejpozději do 2 týdnů po testech SCM odběhnout (nahradit) test

    na dráze s trenérem nebo na řádných závodech. Výsledek testu nebo závodu zaslat cestou trenéra.

 

4. Člen SCM má za povinnost běhat v roce 2008 minimálně žebříček "B" a mistrovství ČR, pokud na nich může startovat.

 

5. Neplnění, případně nesplnění, povinností znamená, že závodník při prvním nesplnění povinností dle bodů

    1.-4. nebude podporován při účasti na akcích, tzn. že si hradí plnou výši nákladů na akci, a současně toto

    neplnění bude bráno do úvahy pro výběr na soustředění s omezeným počtem účastníků.

    Neplnění povinností sdělí trenér dorostu při zveřejnění pozvánky na jednotlivá soustředění, účast na

    testech viz bod 3.

    Podporovaný člen bude současně vyzván k nápravě, v případě nesplnění bude z řad podporovaných členů

    vyřazen.

 

 

     Nedílnou součástí těchto kritérii jsou práva a povinnosti uvedené ve stanovách

      Západočeského sportovního centra mládeže (OB, LOB).