Pozvánka na soustředění žáků Zpč.oblasti v OB

Místo : škola v přírodě Sklárna

Nástup na soustředění : čtvrtek 20.3.2008 do 12,00 hodin

první trénink začíná bezprostředně poté

Ukončení soustředění : neděle 23.3.2008 po obědě (cca 13,00 hodin)

Ubytování : v místě na postelích

Stravování : začíná se večeří ve čtvrtek 20.3.

další dny snídaně, oběd, večeře

v neděli 24.3. končíme obědem

Doprava : zajistíme dopravu od vlaku ze Žihle ve čtvrtek

na vlak do Žihle v neděli

v přihlášce uveďte, kdo požaduje dopravu od vlaku a k vlaku a v

kolik hodin vlak přijíždí a kam (vystupujete-li jinde, než v Žihli)

POZOR!!

Pro domluvu mezi oddíly bude průběžně a po uzavření přihlášek

definitivně vyvěšen seznam – počet přihlášených z jednotlivých

oddílů tak, aby měl každý potřebný přehled a možnost sloučit

dopravu


Cena - 770,- Kč pro ročníky 1997 a mladší

850,- Kč pro ostatní žáky

v ceně je zahrnuto ubytování, strava, mapy, příspěvek 100,-Kč/žáka od SCM

dále uvedení žáci mají cenu o 100,-Kč vyšší (bez dotace) :

SKV - Lubinová, Vacek, Novák, Štros, Vacková, Maňasová

KRL - Hobelová Lenka, Hobelová Klára, Salfická, Holopírková

pozn. – Pova (KRL) sice neabsolvoval podzim, ale z důvodu zranění, nárok

na příspěvek má


jedná se o žáky, kteří se v roce 2007 účastnili soustředění s dotací oblasti,

ale neabsolvovali přes ½ závodů oblastního žebříčku za celý rok 2007

(takto i projednáno na schůzi oblasti v Kašperských Horách)


Přihlášky a platby : nejpozději 2.3.2008 do 24,00 hodin včetně platby na účet SCM

na později doručené přihlášky nebude brán zřetel
Bližší podmínky včetně vybavení budou včas sděleny všem přihlášeným na mailovou adresu, ze které byla poslána přihláška.
Jan Michalec

vedoucí SCM