P o z v á n k a

na jarní soustředění SCM Západočeské oblasti

9.4.-13.4. 2009 v Doksech


Na základě plánu akcí pro rok 2009 se bude konat v období velikonoc jarní soustředění SCM Západočeské oblasti. V místě ubytování budou ve shodném termínu ubytovaní i další orientační běžci účastnící se závodů Pražské velikonoce 2009.


Jarní soustředění SCM Západočeské oblasti orientačního běhu je určeno pro dorost zařazený v SCM, je možná účast i dalších osob (podle možností).

Vedoucím soustředění bude Honza Michalec.

Terén v oblasti Doks je mírně zvlněný, jehličnaté lesy s množstvím borovic, pískový podklad, v části lesů jsou pískovcové skalky a skály, některé skalky tvoří výrazná seskupení. Partie rychlého a orientačně bezproblémového lesa se střídají s jemně tvarovaným terénem v již avizovanými skalkami. V místě se pravidelně pořádaly závody MČR, ŽA, štafety i vícedenní.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlavní údaje o soustředění si můžete přečíst zde :

Místo konání : Doksy a okolí

Datum konání : čtvrtek 9.4.2006 – pondělí 13.4.2006

Centrum : RS Termit Doksy

Ubytování : pokoje ve zděné budově, vlastní spacáky

Stravování : v místě ubytování, plná penze (obědy balíčky)

Doprava : bude upřesněna podle počtu přihlášených, předpoklad autem (auty)

Plná cena 1800,-Kč/osobu zahrnuje dopravu, mapy, stravování a ubytování,

účast na 2 etapách Pražských velikonoc v kategorii P3 nebo P5

Úhrada účastníků -

licence „A“ 800,-Kč

licence „B“ 1000,-Kč

ostatní 1600,-Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR! Žádám každého člena SCM i všechny ostatní zájemce, aby zaslali do 20.2.2009 sdělení, jestli na soustředění jede nebo nejede! Na takto přihlášený počet osob budu neprodleně objednávat ubytování.


Přihlášky (i sdělení, že nejedete) zasílejte na adresu :

mail – michalcovi.tc@worldonline.cz (preferuji)

poštou Jan Michalec, Školní 1382, 347 01 Tachov


Přihlášení obdrží do 15.3.2009 další pokyny včetně pokynu k úhradě soustředění.


V případě počtu přihlášených menším než 3 se soustředění nebude konat.

V Tachově dne 14.února 2009

Jan R. Michalec

vedoucí SCM