SCM ZCO v roce 2009


NÁVRH VÝBĚRU PRO ROK 2009 :


A)závodníci licence „A“

Beranová B., Brožová, Šlajs, Švirák, Uhlíková,


B)závodníci licence „B“ z žebříčků „A“ nebo „B“ či MČR

Beranová J., Bína, Kolovský F., Kovář, Procházková, Šulc, Vištejn,


C)závodníci licence „B“ z oblastního žebříčku

Březinová, Frey, Hájek, Kuberková, Kubínová R., Novák, Nováková,


C)ostatní – dle rozhodnutí trenérské rady SCM

Chvalová, Pova,


Úhrada účasti na akcích SCM :

Účastníci budou hradit plnou výši nákladů a při plnění kritérií SCM (dráha, účast na příslušných žebříčcích a MČR) se jim poměrná část plateb za ubytování, stravování a mapy vrátí. Úhrada dopravy na soustředění ze strany SCM nebude, částečná bude u velikonočního soustředění.

Výši příspěvku pro jednotlivá soustředění a pro jednotlivé skupiny bude uvedena u pozvánky na každé soustředění. Testy na dráze jsou před závody oblastního žebříčku a zde se nehradí nikomu nic.

Závodníkům absolvujícím ŽA a ŽB přispějeme 200,-Kč na prohlídku u sportovního lékaře (základní prohlídka v roce 2008 stála 500,-Kč), ovšem opět za podmínky plnění kritérií SCM.
Žádám všechny jmenované v návrhu výběru, aby do 15.12.2008 mailem (výjimečně i jinak)

zaslali sdělení, že chtějí být zařazeni ve výběru. V případě, že nedostanu odpověď, předpokládám, že zařazeni být nechtějí a nebudou dále dostávat ze SCM žádné zprávy.

V odpovědi dále uveďte jméno a kontakt na vašeho trenéra a celkový naplánovaný objem kilometrů, který máte v plánu naběhat do 1.5.2009 a datum od kdy jste začali (začnete?? - už se mělo) s tréninkem na rok 2009.

První součty budu vyžadovat k 31.12.2008.

Protože letos byly problémy s doručením mailů, upozorněte své spolubojovníky uvedené na seznamu, ať si prohlédnout své maily a jestli jej nedostali, tak jim to přepošlete, aby měli informaci a mohli včas odpovědět.


Moje mailová adresa : michalcovi.tc#worldonline.cz

tel. : 721629674